Kalendár akciíVEĽKÁ CENA SLOVENSKA podľa IPO 1

Datum konání:Piatok, september 16, 201113 Kalendar akcii
Datum ukončení:Sobota, september 17, 2011
Kategorie:Ostatne akcie   Ostatne akcie
Popis:Rozhodcovia/ Richter/Judges:
Stopy/Fährte/Tracking: Ing. Mirian Ráček
Poslušnosť/Unterordnung/Obedience: p. Viliam Ružička
Obrana/Schutzarbeit/Protection: p. Janka Honíšková
Dozor nad stopami/Fährtenaufsicht/ Tracking supervisor: p. Alojz Pristach
Figuranti / Helfer / Helpers:
p. Peter Mičúch, p. Martin Barlik, p. Martin Tóth

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA MÁLOPOČETNÝCH A NETRADIČNÝCH PLEMIEN podľa IPO 1

Uzávierka prihlášok/Meldeschluß/Deadline:
Zaslala(-a) Anonymous dne 16/12/10 zveřejnil(-a) adminKalenderMx v1.4 Š by shiba-design.de