DOBERMAN - súkromná stránka

TAHI-RÉME RÓMEO
Publikované: Štvrtok, 13.08. 2009 - 09:43:36
Vec: 08 Psie nebo


Dear friends,

With great pain in heart and tears in eyes I inform you, that after a short aggressive disease, Romeo died in my arms on Tuesday night 11. 08. 2009.

I guess you know what we are going through right now. My faithful companion, with whom I spent each minute possible and who watched over me next to my bed, while I was asleep.

Thanks to all who knew him, visited his website, wrote some appreciative words. To all of you, who spared a few kind words for him on exhibitions.

Please remember him sometimes, especially when you see one of his 120 children on a dog show.

With all respect Dr. Farkas Zoltán

Drahí priatelia.

S veľkou bolesťou  v srdci a so slzami v očiach vám oznamujem, že  po krátkej agresívnej chorobe dňa  11. 08. 2009 zomrel Romeo v mojom náručí.

Viem, že viete čo práve prežívam. Opustil ma môj verný druh s ktorým som strávil každú minutu, ktorú som len vedel, ktorý strážil môj spánok pri mojej posteli.

Ďakujem vám všetkým ktorí ste ho poznali, navštívili jeho webovú stránku, napísali pár uznanlivých slov. Vám všetkým, ktorí ho len pár slovami pochválili na výstavách.

Prosím vás spomeňte si na neho občas, najmä keď uvidíte na niektorej z výstav niektorého z jeho 120 potomkov .

 S úctou Dr Farkas Zoltán.

Tento článok si môžete prečítať na webe DOBERMAN - súkromná stránka
http://slovakia.doberman.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://slovakia.doberman.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=188