DOBERMAN - súkromná stránka

Farby
Publikované: Sobota, 28.08. 2010 - 11:25:11
Vec: 18 Štandard dobermana


Farba dobermanaGenotyp: Súbor génov daného jedinca
Fenotyp:Vonkajšie prejavy geneticky daných znakov

FCI štandard uznáva dve farebné varianty, a to čiernu s pálením a hnedú s pálením.

Základné farebné varianty (fenotypicky): 

(genotyp)

1. čierna s pálením

1) BBDD - čierny dominantný homozygot
2) BbDD - čierny heterozygot pre hnedú farbu
3) BbDd - čierny heterozygor pre odrú farbu
4) BbDd - čierny heterozygor pre modrú a hnedú farbu

2. hnedá s pálením

5) bbDD - hnedý recesívny homozygot
6) bbDd - hnedý heterozygor pre modrú farbu

Neuznané farby podľa FCI štandardu.

3. modrá s pálením

7) BBdd - modrý recesívny homozygot
8) Bbdd - modrý heterozygot pre hnedú farbu

4. isabela 

9) bbdd - isabela

5. biela - albín 

 - je to anomália

V prípade ak sa vo vrhu narodí doberman týchto farieb, obdrží preukaz pôvodu s označením „neštandardná farba“.Tento článok si môžete prečítať na webe DOBERMAN - súkromná stránka
http://slovakia.doberman.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://slovakia.doberman.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=243