DOBERMAN - súkromná stránka

Vianočný pretek 2010
Publikované: Streda, 24.11. 2010 - 18:22:32
Vec: 13 Kalendar akcii


Vianočný pretek 2010 !!!

 

* dátum konania 11. 12. 2010miesto konania: areál cvičiska KK Excel

súťažné kat.: SVV1, IPO1 (otvorený pretek)

poslušnosť (len pre členov KK Excel) - privolanie ľubovoľné,ovládateľnosť na vodidle, sadni ľahni vstaň u nohy, odloženie v ľahu za pochodu, prekážka 80cm jedným smerom,Kladina nízka jedným smerom, aport voľný (ľubovoľný predmet) , dlhodobé odloženie v ľahu. Spolu 80 bodov.

Rozhodcovia : SVV1, poslušnosť Igor Malina

                        IPO1 Jozef Adamuščin

Figuranti : Bc. Denis Didi, Martin Šťastný

Program :

7:30 - 8.00 - prezentácia
08:05 -  zahájenie súťaže
08:30 - začiatok posudzovania 
14:00 - vyhodnotenie a ukončenie preteku

*Štartovné :

* 10,- € platené spolu s prihláškou na adresu - Pavol Švajda, č.273 Horná Súča 913 33 č.tel. 0907 160 547 

15,-€ platené v deň preteku

Uzávierka prihlášok : 08. 12. 2010

Pri presune zvierat treba dodržať veterinárne predpisy. Za všetky škody spôsobené psom , zodpovedá psovod!Tento článok si môžete prečítať na webe DOBERMAN - súkromná stránka
http://slovakia.doberman.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://slovakia.doberman.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=263