DOBERMAN - súkromná stránka

Pozvánka na Výročnú schôdzu 11. 12. 2010
Publikované: Štvrtok, 25.11. 2010 - 08:46:43
Vec: 01 Dobermann klub SR


Doberman Club of the Slovak Republic, Secretariat Alica Freyer, Majerníkova 34, 841 05 Bratislava, Slovakia

Mobile: +421 903 782 332, fax: +421 2 59 54 37 83, E-mail: alica.freyer@fnderera.sk


P O Z V Á N K A 1. Otvorenie

 2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

 3. Správa predsedníčky klubu

 4. Správa poradcu pre výkon za uplynulé obdobie

 5. Správa poradcu pre chov za uplynulé obdobie

 6. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za uplynulé obdobie

 7. Správa revíznej komisie

 8. Prehľad akcií poriadaných DK SR v rokoch 2011 - 2013

 9. Návrh úpravy Stanov DK SR z dôvodu zmeny názvu

10. Návrh úpravy Chovateľského poriadku

11. Návrh úpravy Bonitačného poriadku a Poriadku pre zvod

12. Návrh členov do výboru DK SR

13. Voľba výboru

14. Diskusia

15. Návrh uznesenia

16. Ukončenie schôdze

      Žiadame Vás o potvrdenie účasti z dôvodu zabezpečenia občerstvenia na adresu :

Alica Freyer, Obchodná 469, 906 38 Rohožník alebo mailom :

alebo telefonicky : 0915 / 727 984, 0903 / 782 332 .

     S pozdravom

Alica Freyer

tajomníčka DK SR

      Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 11. 12. 201o 10:00 hodine v priestoroch zasadačky Slovenského poľovníckeho zväzu na Štefánikovej 10 v Bratislave s nasledovným programom :alica.freyer@mail.t-com.sk ,Tento článok si môžete prečítať na webe DOBERMAN - súkromná stránka
http://slovakia.doberman.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://slovakia.doberman.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=264