DOBERMAN - súkromná stránka

Členské na rok 2012
Publikované: Pondelok, 26.12. 2011 - 17:41:15
Vec: 01 Dobermann klub SR


Upozornenie: Členovia klubu, pozor! - treba zaplatiť členské za rok 2012!Prosíme o uhradenie členských príspevkov na rok 2012 do konca mesiaca február.
Členom klubu, ktorí neuhradia platbu bude zrušené členstvo v klube a zasielanie časopisu Kynologická revue 
Príspevky uhraďte bankovým prevodom priamo na účet:

Peňažný ústav:
       Slovenská sporiteľňa, Istrijská 76, 841 07 Bratislava
Názov účtu:            Klub chovateľov dobermanov v Bratislave, Sasinkova 14, 811 08 Bratislava
Číslo účtu DK SR:  
0011481436/0900  

Pre identifikáciu platby uveďte prosím do správy pre príjemcu meno člena, za ktorého bola úhrada vykonaná 

Členský poplatok pre členov DK SR =23.- € (členský poplatok DK SR + známka SKJ)

Informácia pre nových členov:
Členský príspevok pre nových členov =30.- € (zápisné + čl. popl. DK SR + známka SKJ) 
Prihlášku spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke DK SR na adresu:
Alica Freyer
Obchodná 469,
906 38 ROHOŽNÍK

Na základe uvedených dokladov Vám bude vystavený preukaz DK SR.


.

Tento článok si môžete prečítať na webe DOBERMAN - súkromná stránka
http://slovakia.doberman.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://slovakia.doberman.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=303