DOBERMAN - súkromná stránka

I.D.C. - International Dobermann Championship 2014
Publikované: Sobota, 18.01. 2014 - 17:48:54
Vec: 15 IDC


Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov

World championship 

Weltmeisterschaft 

23. - 25. 05. 2014

Futbalový štadión - Football stadium - Fussballstadion

Lozorno

Slovensko - Slovakia - Slovakei 

Výsledky - Results - Ergabnisse

INFO

Rozhodcovia/ Richter/Judges:
 Stopy/Fährte/Tracking:Simon Kwak (NL)
 Poslušnosť/Unterordnung/Obedience:Tamás Dohoczki (HU)
 Obrana/Schutzarbeit/Protection:F. Van den Bosch (B)
Dozor nad stopami/Fährtenaufsicht/ Tracking supervisor:Peter Lengraský (SK)
 Figuranti / Helfer / Helpers:

Herrn: Peter Mičúch, Marek Kuštár, Martin Tóth, Martin Barlík, Štartovacia listina - List of competitors - Liste der Konkurrenten 
Uzávierka prihlášok / Entry close / Meldeschluss: 05. 05. 2014


Tento článok si môžete prečítať na webe DOBERMAN - súkromná stránka
http://slovakia.doberman.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://slovakia.doberman.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=366