DOBERMAN - súkromná stránka

Schodza 21. 04. 2007
Publikované: Utorok, 06.03. 2007 - 19:49:05
Vec: 01 Dobermann klub SR


Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Doberman klubu SR

     Vážení členovia Doberman klubu SR,

 

pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá sa bude konať dňa 21.4.2007

na Kamennom mlyne ( po ukončení Špeciálnej výstavy cca o 14.00 hodine ) v reštaurácii

Motorestu Rozália.

 

Program výročnej schôdze :

  1.      Otvorenie

  2.      Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

  3.      Správa predsedníčky klubu

  4.      Správa poradcu pre výkon za uplynulé obdobie

  5.      Správa poradcu pre chov za uplynulé obdobie

  6.      Správa revíznej komisie

  7.      Návrh členov do výboru DK SR

  8.      Voľba výboru

  9.      Diskusia

10.  Návrh uznesenia

11.  Ukončenie schôdze

 

 

 

 

Alica Freyer

                                                                                  tajomníčka Doberman klubu SR

 Tento článok si môžete prečítať na webe DOBERMAN - súkromná stránka
http://slovakia.doberman.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://slovakia.doberman.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=48