Info
Úvod
Štandard
Aktuality
Výsledky
Kalendár 2016
Kalendár - ZŠK
Tituly
Info
Inzercia
Fórum
Odkazy
Archív článkov
Témy článkov
K stiahnutiu
Encykopedia
Video
DKSR - Dobermann klub Slovenskej republiky

Informácie o klube
Dokumenty DKSR
Tituly DKSR
Zápisnice z Výročnej Členskej Schôdze
Zápisnice zo Schôdze výboru DKSR
Akcie poriadané klubom
Chovateľské stanice SR
Chovní jedinci DKSR
IDC - International Dobermann Club

Informácie o klube
Predpisy
IDC výstava
IDC pretek
IDC výsledky
Slováci a IDC
ZTP
UKK - Únia Kynologických Klubov

Informácie o UKK
Oznamy UKK
SKJ - Slovenská Kynologická Jednota

Informácie o SKJ
Oznamy SKJ
ZŠK - Zväz Športovej Kynológie

Informácie o ZŠK
Oznamy ZŠK
Slovakia

Doplnenia Národného skúšobného poriadku (04/2007)

Autor: admin - Pondelok, 23.04. 2007 - 08:33:09
Téma: 12 Zväz športovej kynológie SR

Dúfam, že do konca týždňa si nájdem čas v povpisujem to do skúšobného priadku :)

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

oddiel I.

Článok 1. Definícia niektorých názvov

Dopĺňa sa odstavec: ktorý bude znieť

29. KROK, vo všeobecnosti sa za dĺžku jedného kroku považuje vzdialenosť 75 cm. / čiže 10 krokov = 7,5 metra/

 Článok 2. Druhy a stupne skúšok

Odstavec 5. v prvej vete vynecháva sa slovo len.

5. Skúška základného minima / ZM/ slúži na overenie budúcej možnej upotrebiteľnosti vo všestrannom výcviku

. 

Článok 4. Usporiadateľ skúšok, prípustný počet psov

Odstavec 1. mení sa

...SMP 1 – 2), ....

Odstavec 4. mení sa:

Na to, aby sa skúšky podľa NSP mohli konať, je potrebný minimálny počet 3 psov, maximálny počet je 10 psov. Jeden rozhodca v deň konania akcie u jedného organizátora nesmie posúdiť viacej ako 10 psov. Výnimkou je súťaž, alebo pretek, kde posúdenie nad limit 10 psov je možné.

 

Odstavec 1. vynecháva sa slovo psov a toto sa nahradzuje slovom skúšok.

Bude znieť:

Pre všetky druhy a stupne skúšok je určená nasledovná základná výstroj psa:

 Odstavec 3. sa dopĺňa:

Na skúške ZM je povolené použiť, ako aport akýkoľvek predmet s výnimkou výstroje psa a potravy. Psovod však tento predmet môže zobrať ku sebe len tesne pred vykonaním cviku aport.

 Článok 10. Záznamy o skúškach

Odstavec 3. Potvrdenia o vykonanej skúške

Odstavec sa dopĺňa a bude znieť:

Potvrdenie sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom originál spolu so Súpiskou je rozhodca povinný do 14 dní odoslať delegujúcemu orgánu, a kópiu Potvrdenia o vykonanej skúške obdrží psovod. Potvrdenia sa vypisujú a zasielajú aj pri neúspešnom absolvovaní skúšky.

 Článok 14. Práva psovoda

Odstavec 2.

dopĺňa sa písmeno f, odstavec 2 bude znieť:

Psovod má právo byť posúdený a vyhodnotený aj vtedy, ak v niektorej disciplíne nedosiahol 70% dosažiteľných bodov. Toto právo stráca ak pes zlyhá v zmysle článku 11. odstavec 5., písmena b, c, d, e, f.

 Článok 47.

strana 84 trinásty riadok zvrchu „ Povel na pustenie spojený s menom psa je povolený.“

Táto veta sa ruší v plnom rozsahu!

 Článok 48. Odolnosť psa

strana 86 prvý riadok zospodu slovo vodidlo

sa vynecháva a nahradzuje sa slovom obojok.

Veta bude znieť:

V okamihu útoku púšťa psovod obojok a necháva psa samostatne zakročiť.

 Článok 48.

strana 87 deviaty riadok slovo psovod

sa vynecháva a nahradzuje sa slovom figurant.

Veta bude znieť.

Náznaky a údery samotné zasadzuje figurant v zmysle článku 43. bod 14.

 Článok 59. Pripomienky k vykonaniu skúšky SVV1

strana 109 dopĺňa sa odstavec 9., ktorý bude znieť:

9. V mimoriadnych odôvodnených prípadoch predovšetkým pri súťažiach a pretekoch, môže byť prestávka medzi jednotlivými cvikmi obrany vynechaná.

 Článok 62. Pripomienky k vykonaniu skúšky SVV2

strana 112 odstavec 5. deviaty riadok z vrchu

vynechávca sa písmeno u a nahrádza sa písmenom z.

Posledná veta odstavca č. 5. bude znieť:

Na pokyn rozhodcu figurant prestane klásť odpor, psovod psa odvolá, pripúta a z obrany sa odhlási.

 Článok 73. Náplň skúšky ZMMP

dosiahnuteľné body strana 122 odstavec 3. písmeno b

vynecháva sa bod a prinesenie

Bod b bude znieť:

Vyhľadanie troch odhodených predmetov vo voľnom priestranstve(20x30 m)

 Článok 74. Pripomienky k vykonaniu skúšky ZMMP

strana 123 odstavec 3. dopĺňa sa, alebo označením, vynecháva sa formou 3 aportov

odstavec 3 bude znieť:

Vyhľadanie a prinesenie, alebo označenie troch odhodených predmetov psovoda v menej prehľadnom teréne, podľa popisu cviku v čl. 33.

Odstavec 4 mení sa 5 krokov

Odstavec bude znieť:

Rozlišovanie predmetov sa vykonáva medzi 2 predmetmi pomocníka na vzdialenosť 5 krokov.

Odstavec 11 druhá veta

vynecháva sa ....asi 10 krokov a nahradzujte sa .....asi 5 krokov,...

Odstavec bude znieť:

Vyhľadanie strateného predmetu psovoda. Psovod s upútaným psom prejde stanoveným smerom asi 5 krokov, pričom nepozorovane pustí na zem vlastný predmet( peňaženka, kľúčenka, vreckovka, a pod.). V priamej chôdzi pokračuje ešte 20 krokov. Tam sa zastaví, otočí, odopne psa a vyšle psa povelom k vyhľadaniu a prineseniu predmetu. Sám ostáva stáť na mieste. Presné vykonanie cviku aportovanie sa nepožaduje.

 Strana 145 F. Kritéria posudzovania skúšok psov malých plemien piaty riadok zdola

vynecháva sa (SMP) a namiesto toho sa dopĺňa (SMP2)

Veta bude znieť:

Pri vyhľadaní cudzích predmetov (SMP2), ako pomocníka, ktorého predmet má pes označiť, použijeme toho, ktorý psovi pokladal stopu.

Článok 8. Výstroj psov, priestory, náradie a pomôcky

 
Prihlásiť sa
Užívateľské meno

Heslo

Bezpečnostný kód: Bezpečnostný kód
Napíšte bezpečnostný kód

Ešte nemáte svoj účet? Môžete si ho vytvoriť. Ako registrovaný užívateľ získate veľa výhod. Budete môcť upraviť vzhľad tohto webu, nastaviť zobrazenie komentárov, posielať komentáre, posielať správy ostatným užívateľom a veľa ďalších.
Súvisiace odkazy
· Zväz športovej kynológie SR
· Viac o 12 Zväz športovej kynológie SR
· Ďalšie články od autora: admin


Najčítanejší článok na tému 12 Zväz športovej kynológie SR:
Doplnenia Národného skúšobného poriadku (04/2007)

Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý

Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok

"Doplnenia Národného skúšobného poriadku (04/2007)" | Prihlásiť/Registrovať | 0 komentárov
Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.Design layout by Jakub Dubec and Michal Krajcirovic.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.08 sekúnd