DOBERMAN - súkromná stránka

Výstavný poriadok - doplnenie
Publikované: Piatok, 08.12. 2006 - 08:10:45
Vec: 11 SKJ


Prezídium SKJ na svojom zasadaní dňa 22.12.2005 schválilo doplnenie výstavného poriadku o nasledovné uznesenia:

Na výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ je prísny zákaz používania kozmetických prípravkov na úpravu srsti (spraye, púdre, laky), vyväzovanie psov na tzv. šibeniciach mimo doby nevyhnutne potrebnej na prípravu psa, stavanie psa proti psovi, tzv. hecovanie a hlasité povzbudzovanie spoza kruhu (double handling ).

Porušenie týchto nariadení má za následok vylúčenie psa a vystavovateľa z výstavy.

Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia, musí od 01. januára 2006 predložiť k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode aj potvrdenie od poradcu chovu, príp.veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla mikročipu dovezeného jedinca. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha SKJ registrovať dovezeného jedinca.Tento článok si môžete prečítať na webe DOBERMAN - súkromná stránka
http://slovakia.doberman.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://slovakia.doberman.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=14