DOBERMAN - súkromná stránka

IDC 2010 Majstrovstvá sveta dobermanov podľa IPO 3 - IDC World championship
Publikované: Štvrtok, 03.06. 2010 - 09:31:25
Vec: 15 IDC


  IDC 2010

Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov

World championship 

Weltmeisterschaft 

04. - 06. 06. 2010

Vrbové

Slovensko - Slovakia - Slowakei 

Rozhodcovia/ Richter/Judges:
 Stopy/Fährte/Tracking:Inge Eberstaller (A)
 Poslušnosť/Unterordnung/Obedience:T. Dohóczki (H)
 Obrana/Schutzarbeit/Protection:R. Friedrich (D)
Dozor nad stopami/Fährtenaufsicht/ Tracking supervisor:Jozef Klíma (SK)
 Figuranti / Helfer / Helpers:

Herrn: Martin Tóth, Peter Mičúch, Milan Mihók

Výsledky - Results - Ergebisse

 

Videá - Video charlieegy

Propozície / Propositions / Propositions

Prihláška / Meldschein / Entry 

Uzávierka prihlášok/Meldeschluß/Deadline: 21. 05. 2010

ZÚČASTNENÉ KRAJINY - PARTICIPANT COUNTRIES - TEILNEHMERLÄNDER

ČASOVÝ ROZPIS - TIME SCHEDULE – ZEITPLAN

ČASOVÝ PLÁN TRÉNINGOV – TRAININGS - ZEITPLAN

 Tento článok si môžete prečítať na webe DOBERMAN - súkromná stránka
http://slovakia.doberman.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://slovakia.doberman.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=230