DOBERMAN - súkromná stránka

Informácie - DOBERMANN KLUB SR 2012
Publikované: Pondelok, 13.02. 2012 - 16:11:59
Vec: 01 Dobermann klub SR
Výbor schválený Výročnou členskou schôdzou 11. 02. 2012

Dobermann Klub Slovenskej Republiky

DKSR

Funkcia v klube

Priezvisko Meno Titul

Kontaktná adresa

E-mail

Telefón

 Prezident MVDr. Gabriela Ridarčíková Sasinkova 14doberman@nextra.sk
 811 08  Bratislava + 421 (0) 905 450 760
 I. Viceprezident  Jozef Klíma Kľačno 326klima@prievidzanet.sk
 972 15  Kľačno   + 421 (0) 903 102 686
 II. Viceprezident  Ing. Klein Pavol Jána Chalúpku 2palo@yardspol.sk 
 974 01 Banská Bystrica + 421 (0) 903 802 714
 Tajomník Alica Freyer Obchodná 469alica.freyer@mail.t-com.sk
 906 38  Rohožník +  421 (0) 903 782 332
 Poradca pre chov Mgr. Darina Miklášová Vranovská 53slovakia.dobermann@gmail.com
 851 01  Bratislava + 421 (0)  905 532 426
 Poradca pre výkon Ing. Pavel Tamáši  Karpatské nám. 17admin@heranuovadolcevita.sk 
 831 06  Bratislava  + 421 (0)  905 441 087
 Pokladník a správa webu Eva Kozsuchová  Šafárikova 109klub@dobermann.sk
 903 01  Senec + 421 (0)  902 692 343
 Referent pre propagáciu  Marcela Korchaniková Hurbanova 2236/57gallery@doberman.sk
 022 01  Čadca + 421 (0)  903 030 552

Štatutári oprávnený konať v mene klubu: Prezident - MVDr. Gabriela Ridarčíková a Tajomník - Alica Freyer, štatutári  konajú v mene združenia (klubu) navonok spoločne.

Názov:Dobermann Klub Slovenskej Republiky (DKSR)
Sídlo:Sasinkova 14, 811 08  Bratislava I, Staré mesto
Pôsobnosť:Územie Slovenskej republiky
IČO: 31806171
Bankové spojenie:Slovenská sporiteľňa, Tomašikova 48, 832 37 Bratislava
Číslo účtu:0011481436/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN:  SK20 0900 0000 0000 1148 1436
Názov účtu:Klub chovateľov dobermanov - bude zmenené

www-stránka DOBERMANN KLUBu SRTento článok si môžete prečítať na webe DOBERMAN - súkromná stránka
http://slovakia.doberman.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://slovakia.doberman.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=311