ZVOD  MLADÝCH  DOBERMANOV
Kamenný mlyn 01. 10. 2006
Zvodová komisia:
Hodnotenie Meno jedinca Pes / Sučka Narodený Otec Matka
Farba Zapísaný Chovateľ Majiteľ
N ARMAGEDON SERMON Pes 13. 11. 2005 URBANO DEL DIAMANTE NERO COME AS YOU ARE HERTA
Čierna SPKP 2605 Garaj MVDr. Tomiš M.
VN TAHI-RÉME RÓMEO Pes 16. 02. 2006 LIVONIJAS BARON HEART OF HAMLET TAHI-RÉME GINITI
Čierna SPKP 2647 Szokol Erika Farkas Zoltán MUDr
VN GALA ZKANAPE Sučka 16. 08. 2005 BENTLEY OD DVOU LVU GRAFIN ALANE OF MON-JA-MES
Čierna   Brožová Marie MVDr. Hanušová Martina
VN HELLEN HUNT MORGANTINA Sučka 10. 02. 2006 TAHI-RÉME DIABLO ANIA ANUSCHKA MORGANTINA
Čierna SPKP 2618 Klíma Jozef Ergh Peter